Sirius tecknar avtal med DRT Solutions om leverans av boknings- och planeringssystemet Drip

Med en kombination av den senaste digitala tekniken och över trettio års kunskap och erfarenhet inom anropsstyrd kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjuts skapar DRT Solutions nydanande verktyg och metoder för anropsstyrd trafik. Slutprodukten är lösningar som hanterar dagens utmaningar och leveranskrav inom den offentligt betalda trafiken, men som också kan anpassas efter framtidens önskemål.

Drip är det mest kompletta av de system vi tittat på nu när vi ska ta ytterligare steg framåt i att utveckla vår verksamhet. genom att använda oss av ett modernt boknings- och planeringssystem så får vi möjligheten att ytterligare vässa vår konkurrenskraft.

Anders Malmqvist, Affärsutvecklare på Sirius

Utbildning av Sirius personal och underleverantörer är igång och kommer ske löpande under hösten och vintern. Trafikstart för Drip är planerad till Januari 2020.

Vi ligger helt rätt i tiden med Drip då systemet är skapat för att bland annat underlätta digital kommunikation med alla intressenter, möjliggöra effektivare resursanvändande samt möta de krav som finns på hur personuppgifter hanteras i denna typ av verksamhet. Vi är stolta och glada över att Sirius valde Drip och ser fram emot ett gott samarbete.

Björn Falk, VD DRT Solutions

Följ vårt arbete med implementationen på Instagram https://www.instagram.com/siriusomsorg/

Skip to content