Frågor och svar om bytet av planeringsverktyg

Vad har hänt?

Den 3 oktober 2022 införde Sirius ett nytt planeringsverktyg i verksamheten för flertalet av våra kunder. Sedan starten den 3 oktober har planeringssystemet kantats av problem, något som har skapat förseningar, uteblivna resor, och bristande förarkontinuitet.

Trots stora ansträngningar att få bukt med problemen från oss på Sirius och från systemleverantören, så fungerar planeringsverktyget inte enligt de behov som våra resenärer och vår verksamhet har. Sirius har därför fattat beslut att återgå till det system som vi använde innan den 3 oktober.

Vad händer nu? – Är det tidigare systemet bättre?

Planeringen av resor i vårt tidigare planeringssystem sker manuellt och möjliggör för oss att utforma slingor på ett sådant vis att fler resenärer får högre kontinuitet i tider som slingorna utförs och i de förare som resorna utförs av.

Jag har ansökt om loginuppgifter till appen, men inte fått några. Varför?

Vi kommer inte att registrera några nya användare till den befintliga appen då den inte kommer att användas framöver.

Vad händer med resenärsappen?

Vårt tidigare system som vi kommer att gå över till har i nuläget ingen färdig app. Den befintliga appen kommer att släckas ned från och med den 16:e januari 2023. Vid behov att av- eller påboka resa kan detta göras per epost info@siriusomsorg.se eller sms till 070 903 29 83 12 (numret är längre än ett normalt mobilnummer)

Hur kan vi få reda på information om resorna när appen inte längre finns?

Vi kommer skicka ut dina hämttider med start under v.2.

Om appen inte finns och vi inte kommer fram på telefon, vad har vi då för alternativ för att komma i kontakt mer er?

För snabbast kontakt med oss ber vi er maila på info@siriusomsorg.se

Kommer hämtnings- och lämningstiderna att fungera bättre i och med återgången till det tidigare systemet?

Ja, vi förväntar oss en förbättrad tidspassning och förarkontinuitet.

Kommer slingorna att bli annorlunda? Finns det möjlighet att få fast förare på resorna?

Slingorna kommer att förändras. Ambitionen är att få slingorna så lika som de var innan systemskiftet i oktober 2022 med så hög förarkontinuitet som möjligt.

Tack för din förståelse!

För att genomföra den här förändringen så snabbt som möjligt kommer Sirius interna resurser att prioritera detta arbete vilket kan påverka andra funktioner under perioden som detta genomförs. Vi jobbar så kvalitativt och fort vi kan för att säkerställa att alla resor läggs in det tidigare planeringssystemet.

Förare håller hand på ratt i fordon