Resa med Sirius under Coronapandemin

Det är var och ens ansvar att minska risken att smitta varandra. Både du som resenär och föraren ska stanna hemma om ni uppvisar något av de symtom som beskrivs av Folkhälsomyndigheten. Är du frisk är du välkommen att resa och är föraren frisk är denne välkommen att arbeta.

Rekommendationerna är samma för Sirius skol- och turbundna resor som för Färdtjänstens verksamhet och för andra organisationer som till exempel vårdcentraler och sjukhus, som till stor del arbetar med samma målgrupp. Alla regionens medborgare behöver vidta samma aktsamhet, privatpersoner såväl som yrkesförare.

Sirius följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika trängsel, exempelvis genom att begränsa samplaneringar. Undantag från rekommendationen är resenärer som bor tillsammans och åker till samma destination.

För att vidare minska risken för smittspridningen och kontakten mellan förare och resenärer, vill Sirius att resandet sker i fordonens baksäten. Merparten av Sirius specialfordon och anlitade taxibilar har tillfälligt monterat skyddsplast mellan fram- och baksäten för att ytterligare avskilja den fysiska kontakten.

Vid frågor kontaktas med fördel info@siriusomsorg.seSe externa länkar nedan för mer information. 

Färdtjänsten

Information om Coronaviruset från Färdtjänsten

Folkhälsomyndigheten

Information om Coronaviruset från Folkhälsomyndigheten

Skip to content