Välkommen till Sirius

Sirius erbjuder turbundna resor och skolskjutsar som vi med ett gemensamt namn kallar omsorgsresor. Det kan också kallas persontransporter vilket det ofta gör när kommunerna handlar upp dessa avtal.

Vi har också avtal med Region Stockholm och kör rullstolstaxi, färdtjänst och sjukresor.

Boka rullstolstaxi, färdtjänst och sjukresor​

I detta formulär kan du boka rullstolstaxi med färdtjänst eller sjukresa. För att vi ska kunna säkerställa tillgänglighet vid önskad tid, ber vi dig boka med minst 12 timmars framförhållning. Vill du resa tidigare är du välkommen att ringa till oss på telefon 08-745 33 01

Du kan som längst boka 30 dagar framåt.

För resebeställningar som inte hanteras av formuläret är du välkommen att kontakta oss via telefon på 08-745 33 01 

Viktig information gällande systemverktyget DRIP

Från den 16 januari gäller nya restider för våra kunder då vi återgår till tidigare planeringssystem Royal Profile. Resenärer och anhöriga som fått nya tider har meddelats via SMS – givet att era beställningar innehåller dessa kontaktuppgifter. 

Den 3 oktober 2022 införde Sirius Omsorg Holding AB (Sirius) planeringsverktyget DRIP i verksamheten för flertalet av kunderna. Sedan starten den 3 oktober har planeringssystemet kantats av problem, något som har skapat både tidsavvikelser och bristande förarkontinuitet i de avtal vi använt den i. I sin tur har detta även drabbat avtal som inte använder sig av DRIP då förseningar spridits och fordonstillgången har påverkats negativt. Sirius har därför fattat beslut att avsluta processen med att använda DRIP som planeringssystem i vår verksamhet.

Trots stora ansträngningar för att få ordning på alla problem, från vår organisation och från leverantören av DRIP, så fungerar inte planeringssystemet enligt de behov vår verksamhet och alla våra resenärer har. DRIP stödjer oss inte heller i att nå en effektiv och väl fungerande planering och trafikledning. Vi har därför beslutat att vi ska återgå till vårt tidigare planeringsverktyg Royal Profile. Detta sker från och med den 16 januari. 

Från vår sida innebär det att först säkerställa att all information finns i Royal Profile, ett arbete som redan påbörjats. Det är mycket viktigt att vi nu får en bra kvalitet på planeringen som ni kan känna förtroende i, därför går vi metodiskt framåt. Vi vill också påpeka att användningen av systemet Royal Profile inte påverkar fast turplanering, tvärtom kommer det att underlätta arbetet.

Avslutningsvis så har Sirius för avsikt att upphandla ett annat planeringsstödsverktyg med tillhörande kundgränssnitt, och ser över tidsplanen för detta och även hur det kommer att behöva se ut. Vi förstår vad det här har inneburit för er, vi beklagar det verkligen. Det här är något som vi minst av allt velat skulle ske i och med satsningen på vår systeminvestering.

Vi ber er att följa utvecklingen av detta här på hemsidan, vi uppdaterar information löpande.

Vänliga hälsningar, Sirius Omsorg Holding AB

Telefonist med headset vid dator

Boka rullstolstaxi, färdtjänst och sjukresor

Ring: 08-745 33 01

Du kan alltid boka din resa dygnet runt på Färdtjänstens egen webbplats.

Om du vill åka med en buss från Sirius, anger du det när du bokar. 

Omsorgsresor och skolskjuts

Omsorgsresor och skolskjuts beställs av kommunerna. Sirius har avtal med och schemaläggs över specifika perioder. Se din hemkommuns kontaktsida för information om hur du ansöker.

Ung tjej sitter i rullstol vid skolbänk i klassrum

Viktigt

Res inte med Färdtjänst eller till skolor och daglig verksamhet med förkylningssymptom eller om du misstänker att du är smittad av Coronaviruset.

Förare från rullstolstaxi hjälper person i elrullstol upp för ramp in till minibuss

Vår verksamhet

Vi är utförare av Rullstolstaxi, Färdtjänst och sjukresor, en av sju aktörer i länet som utför rullstolstaxi med kundval.

För hundratals personer är vi länken mellan hemmet och den dagliga verksamheten genom våra omsorgsresor, turbundna resor och skolskjuts. 

Läs mer om Sirius Omsorg och vad vi gör.

Våra förare

Varje dag har vi 300 fordon ute i Stockholmstrafiken som utför uppdrag för både kommuner och regionen. För att garantera säkerheten och komforten hos våra resenärer har vi höga krav på våra förare.

Vi håller regelbundna utbildningar för nya förare.

Vill du bli en av oss?

Förare håller hand på ratt i fordon
Två män och en tjej med headset sitter i kontorslokal med datorer och arbetar i växel