Välkommen till Sirius

Sirius erbjuder turbundna resor och skolskjutsar som vi med ett gemensamt namn kallar omsorgsresor. Det kan också kallas persontransporter vilket det ofta gör när kommunerna handlar upp dessa avtal.

Vi har också avtal med Region Stockholm och kör rullstolstaxi, färdtjänst och sjukresor.

Boka rullstolstaxi, färdtjänst och sjukresor​

I detta formulär kan du boka rullstolstaxi med färdtjänst eller sjukresa. För att vi ska kunna säkerställa tillgänglighet vid önskad tid, ber vi dig boka med minst 12 timmars framförhållning. Vill du resa tidigare är du välkommen att ringa till oss på telefon 08-745 33 01

Du kan som längst boka 30 dagar framåt.

För resebeställningar som inte hanteras av formuläret är du välkommen att kontakta oss via telefon på 08-745 33 01 

Terminsstarten 2022

Under terminsstarten byter vi ut vårt IT-stöd för schemaläggning och planering av skolskjuts och turbundna resor. Det nya systemet medför förändringar i slingor och tider för flertalet resenärer. Som resenär eller anhörig kan du registrera dig för användning av vår nya mobilapplikation där du kan följa och administrera dina resor. Läs mer och registrera dig här.

Trafikstarten kan medföra längre telefontider än vanligt till vår kundtjänst för skolskjuts och turbundna resor. Alternativa kontaktvägar till oss utöver telefon är

Resenärsapplikationen
Applikationen finns tillgänglig på Google play och App store, läs ovan angående registrering.
Vi har tillfälligt återgått till vårt tidigare reseplaneringssystem, vilket medför att mobilapplikationen just nu inte kan användas. För resenärer som inte gjort ändringar i sina scheman från i höstas gäller samma tider som under höstterminen.

SMS
För av- och påbokningar av resor. Skicka SMS till +4670903298312. Ange vilken resenär det avser samt datum och tider.

E-post
På e-post besvarar vi alla sorters frågor och funderingar. Du når oss på info@siriusomsorg.se för allmänna frågor samt frågor om beställningar. Vill du rapportera en avvikelse så görs det till avvikelser@siriusomsorg.se.

Telefonist med headset vid dator

Boka rullstolstaxi, färdtjänst och sjukresor

Ring: 08-745 33 01

Du kan alltid boka din resa dygnet runt på Färdtjänstens egen webbplats.

Om du vill åka med en buss från Sirius, anger du det när du bokar. 

Omsorgsresor och skolskjuts

Omsorgsresor och skolskjuts beställs av kommunerna. Sirius har avtal med och schemaläggs över specifika perioder. Se din hemkommuns kontaktsida för information om hur du ansöker.

Ung tjej sitter i rullstol vid skolbänk i klassrum

Viktigt

Res inte med Färdtjänst eller till skolor och daglig verksamhet med förkylningssymptom eller om du misstänker att du är smittad av Coronaviruset.

Förare från rullstolstaxi hjälper person i elrullstol upp för ramp in till minibuss

Vår verksamhet

Vi är utförare av Rullstolstaxi, Färdtjänst och sjukresor, en av sju aktörer i länet som utför rullstolstaxi med kundval.

För hundratals personer är vi länken mellan hemmet och den dagliga verksamheten genom våra omsorgsresor, turbundna resor och skolskjuts. 

Läs mer om Sirius Omsorg och vad vi gör.

Våra förare

Varje dag har vi 300 fordon ute i Stockholmstrafiken som utför uppdrag för både kommuner och regionen. För att garantera säkerheten och komforten hos våra resenärer har vi höga krav på våra förare.

Vi håller regelbundna utbildningar för nya förare.

Vill du bli en av oss?

Förare håller hand på ratt i fordon
Två män och en tjej med headset sitter i kontorslokal med datorer och arbetar i växel

Trafikledare till Taxi Stockholm Sirius

Taxi Stockholm Sirius behöver förstärka trafikledare för befintliga och tillkommande uppdrag. Som trafikledare spelar du en avgörande roll för hur Taxi Stockholm Sirius levererar den kvalitet och service som våra kunder och partners förväntar sig.

Läs mer »