För 400 personer är vi länken mellan hemmet och den dagliga verksamheten

»Vi behandlar inte våra kunder utifrån en mall. Det skulle aldrig gå. Det handlar om att lyssna och förstå varje persons speciella behov.«

Omsorgsresor innebär att vi kör människor med fysiska eller psykiska handikapp till och från deras dagcenter eller dagligverksamhet - för närvarande cirka 400 personer. Det är människor i nästan alla åldrar; från yngre som nyss gått ut skolan till äldre, ofta senildementa. Beställningarna ligger fasta och körningarna är schemalagda. För att allt ska fungera och alla ska vara nöjda måste förare och passagerare ha en bra relation. Därför arbetar förarna med samma körningar, och samma barn när det gäller skolskjutsar, under långa perioder.Skolskjutsar

»Föräldrarna skickar iväg det bästa de har med våra bilar, sina barn. Dessa barn är dessutom funktionshindrade. Det är ett ansvar vi tar på största allvar.«


Skolskjutsar innebär att vi kör barn med fysiska eller psykiska funktionshinder till och från deras skolor. För närvarande har vi hand om cirka 500 barn. Vi kör dels med bussar och dels med personbilar (taxibilar). Vilket slags fordon barnen åker med beror på deras önskemål och behov. Vi ser alltid till att barnen hämtas och lämnas på rätt tid och plats. Punktlighet och noggrannhet är naturligtvis mycket viktigt. Vi ser också alltid till att barnen lämnas till rätt person. Ur hand i hand brukar vi kalla det - vi tar dem från en trygg hand till en annan.Synpunkter

För Omsorgsresor och skolskjutsar är telefonnumret 08 745 33 00 och epost  info@siriusomsorg.se

För rullstolstaxi och sjukresor är telefonnumret 08 745 33 01 och epost info.rullstolstaxi@siriusomsorg.se

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se