Ett medmänskligt bemötande och goda upplevelser - en förutsättning för att allt ska fungera

Vår vision är ett samhälle där de tjänster som vi behöver för ett enkelt och innehållsrikt liv utförs med glädje och omtänksamhet. För det krävs en omsorgsfull planering av alla tusentals uppdrag varje dag. Vi har ett kärnvärde som är medmänsklighet - att vara medveten om andras behov och genom omtanke inspirera till goda upplevelser. Vi förstår att det är mötet mellan människor som gör skillnaden.

I våra tjänter ingår turbundna resor för vuxna och äldre, skolskjutsar, liggande persontransporter och rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor. Vi har också en långsiktig strategi

- Vi ska samverka och använda vår kunskap och våra resurser effektivt

- Vi ska se till att vi har kompetens och resurser för ständig utveckling

- Vi ska bidra till en infrastruktur som ger ett medmänskligt och hållbart samhälle Kontakta Sirius

KUNDTJÄNST

Omsorgsresor

08 745 33 00

Rullstolstaxi 

08 745 33 01

Kontorsväxel 

08 745 33 03 


Mail omsorgsresor
info@siriusomsorg.se


Mail rullstolstaxi
info.rullstolstaxi@siriusomsorg.se


Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se