Dina personuppgifter och din rätt till dem

Du har rätt till dina personuppgifter och det är viktigt för oss att du enkelt ska kunna ha kontroll över dem. Här kan du läsa hur vi arbetar för att se till att du kan det och hur du kan gå tillväga. Du kan också få en mer utförlig beskrivning via länken till höger.

Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra en så korrekt, smidig och säker resa som möjligt. Den lagliga grund som vi använder för behandling av dina personuppgifter är avtal och när så tydligt framgår, samtycke. 

 

Det här är de principer vi följer för att skydda din integritet

 

  • vi samlar bara in information som är nödvändig för att leverera tjänsten
  • vi använder bara dina personuppgifter för specificerade syften
  • vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftet

 Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se