Taxi Stockholm förvärvar Sirius

Taxi Stockholm-koncernen förvärvar Sirius Omsorg Holding och Sirius Omsorg - stärker väsentligt positionen på marknaden för samhällsbetalda resor.  

Efter flera års samarbete mellan Taxi Stockholm och Sirius har Taxi Stockholm-koncernen förvärvat Sirius Omsorg Holding och Sirius Omsorg. Bolagen har i några års tid haft ett samarbete där Taxi Stockholm fungerat som underleverantör till Sirius när det gäller offentligt upphandlade persontransporter i Stockholm

- Taxi Stockholm har sedan en tid verkat för att strategiskt stärka positionen på marknaden för samhällsbetalda resor. Genom förvärvet av Sirius tar vi ett rejält kliv i den riktningen, säger Dimitrios Faniadis, styrelseordförande Taxi Stockholm.

Familjeföretaget Sirius har sedan 1960-talet agerat på marknaden för offentligt upphandlade persontransporter och är ett välrenommerat företag i branschen.

- I Sirius har vi funnit en seriös aktör som delar vår syn på ett hållbart företagande med schyssta villkor, säger Johan Lagerhäll, VD Taxi Stockholm.

–  Det är med glädje och tillit som Taxi Stockholm får ta över stafettpinnen. Tillsammans har vi fått till ett koncept med hög kvalitet under dessa år och det kommer att förvaltas väl av Taxi Stockholm, säger tidigare ägaren Nina Anderson.

Verksamheten i Sirius kommer att fortsätta i eget bolag och under Sirius varumärke. Nina Anderson kommer att fortsätta att verka i Sirius under de närmaste två åren, i rollen som VD.Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se