Vad är kvalitet?

Det är en fråga man kan filosofera över i evighet. Och det var ungefär det Robert M Pirsig gjorde i sin bok. Vid ett tillfälle slår det honom att kvalitet är en händelse. Det kanske verkar djupt och svårbegripligt, men låter det inte ganska bra?

När vi säger att vi arbetar med kvalitet, menar vi att vi har metoder för hur vi förbättrar verksamheten. Vi har inte bara viljan, utan också arbetssätten som hjälper oss fram till mål. Uttryckt i en policy beskriver vi kvalitetsarbetet så här:

Kvalitetspolicy

Vi är ett värderings- och målbildsstyrt företag. Våra värderingar, vår värdegrund består av vårt kärnvärde medmänsklighet - att ta ansvar för varandra och sig själv, samt våra önskvärda tillstånd -
frihet, trygghet, glädje och nyfikenhet.
Genom att arbeta mot tillstånden hittar vi våra drivkrafter till att bidra i den helhet som är Sirius.

Vi utgår från helheten och balanser/obalanser i helheten, söker nycklar/samband till framgång som ger oss flexibilitet att hitta skräddarsydda lösningar till varje situation som uppstår inom den ram/de förutsättningar som är givna. 

Till detta kommer strukturen där ordning och reda ska gälla. Vi följer kvalitetsledningssystemet och arbetar aktivt med avvikelser för att uppnå ständiga förbättringar. Våra arbetsuppgifter är så långt det är möjligt systemdrivna och kvalitetssäkrade så att de alltid kan följas upp samt att de är personoberoende. Detta för att vid alla tillfällen säkra driften och vår leverans till våra kunder.

Certifiering
Sirius koncernen är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.
Ursprungscertifikatet är utfärdat 6 maj 2002. Nuvarande certifikat gäller till 2020.ISO 9001 2015

Certifikat

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se