Vi har rivit upp himmel och jord för miljöns skull

Vi har redan hunnit en god bit på väg i vårt miljöarbete, men vi fortsätter envetet för att komma längre.

Idag kör vi mjukare, med minskad förbrukning av drivmedel. Vi har förändrat vårt sätt att resa till och från arbetet. Med nya miljöstationer tar vi hand om vårt avfall på ett skonsamt sätt för miljön. Vi har med andra ord rivit upp och stuvat om. Resultatet är ett annorlunda sätt att granska, ifrågasätta och förändra varje detalj i vår verksamhet. Vår strävan uttryck i en policy lyder så här:

- Vi ska minska vår påverkan på miljön genom att identifiera de mest betydelsefulla miljöaspekterna i verksamheten och prioritera åtgärder för att minimera miljöpåverkan

- Vi ska följa upp och ständigt förbättra vårt miljöarbete och anpassa verksamheten så att kund- och myndighetskrav tillgodoses.

- Vi ska utbilda oss för att förebygga miljöpåverkan och se till att alla anställda är väl införstådda med sina roller i miljöarbetet.

- Vårt miljöarbete ska vara lika bra som eller bättre än miljölagstiftningen.

Certifiering
Hela vår verksamhet är miljöcertifierad enligt SS-EN ISO 14001:2015 och gäller till 2020.

ISO 14001 2015

Certifikat

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se