Vår gemensamma värdegrund

Vår vision

Vår vision är ett samhälle där de tjänster som vi behöver för ett enkelt och innehållsrikt liv utförs med glädje och omtänksamhet.

 

Vårt kärnvärde

Medmänsklighet

... att vara medveten om andras behov och genom omtanke inspirera till goda upplevelser.

 

Våra önskvärda tillstånd

Känslan av...

  • Frihet - att veta att vi kan vara med och påverka
  • Trygghet - att känna förtroende för varandra och förstå vart vi är på väg
  • Glädje - att med omtänksamhet uppmärksamma varandra
  • Nyfikenhet - att söka efter ständig utveckling och nya kreativa lösningar


Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att med glädje och omtanke skapa möjligheter till ett enklare och innehållsrikare liv.

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se