Sirius saga

När jag var liten var de bästa dagarna de dagar då jag fick åka med mamma i skolbussen. Det är 50 år sedan.

De första körningarna var till och från Tomtebodainstitutet för synskadade. Eller blinda som det hette då.

Pappa arbetade på det som senare skulle bli Färdtjänsten. Han var egentligen inte särskilt road av att sitta bakom ett skrivbord så eftersom politiskt beslut hade tagits om att även de gamla och handikappade hade rättighet att kunna resa och komma ut från sina hem passade han på att erbjuda sig som transportör då Färdtjänsten skulle byggas upp.

Bland de första uppdragen för Anderson & Co var transporter till och från Sveriges första fritidscenter för gamla och handikappade som låg på Västmannagatan 44. Kvarteret heter Sirius och eftersom namnet på firman på den tiden absolut inte fick innehålla någonting som indikerade en tjänst för gamla och handikappade döptes firman till Siriustransporter AB.

Under åren fram till 1990 förestod Siriustransporter tillsammans med ett annat privat företag en stor del av Färdtjänsten som under tiden byggde upp sin verksamhet med egna bussar. Förhandlingar gjordes bakom låsta dörrar och information om hur verksamheterna var uppbyggda talades det inte om. Den synliga delen av Färdtjänstens verksamhet utfördes av taxi.

Naturligtvis började jag själv köra färdtjänst när jag hade blivit så gammal. Det var kul och det var tungt. Många bodde i hus utan hiss och det fanns inte lägenheter byggda för rörelsehindrade. Vi fick ofta dricks, ibland 1 krona som gavs bakom axeln utan att titta på oss. Det kändes inte så roligt. Vi behövdes men var inte respekterade.

År 1990 avreglerades färdtjänst och taxi och marknaderna skulle konkurrensutsättas dvs. den som angav det bästa anbudet fick avtal med Landstinget, Färdtjänsten.

Siriustransporter AB fick vid detta tillfälle inte förnyat avtal med Färdtjänsten och ställde alla sina färdtjänstbussar still i garaget. Det kostade naturligtvis alldeles för mycket pengar och en omstart var nödvändig.

År 1991 började vi den nya tidens verksamhet i konkurrens med andra. För det första anpassades kostymen så att det stora fina kontoret och garaget sades upp. Vi flyttade till billigare lokaler och anpassade personalstyrkan efter behovet. Vi gick från 240 anställda till 20 stycken. Vi sålde bilar och köpte nya, vi körde taxi och vi knogade på. Varje dag var en kapplöpning mot pengarna på banken som vi från dag till dag inte visste om de skulle räcka. I 5 års tid rev vi ner och byggde upp. År 1996 fick vi äntligen ett större avtal med Färdtjänsten och med hjälp av banken kunde vi köpa 15 nya bussar. Vi anställde medarbetare och anpassade system och teknik till det nya jobbet.

Vi började köra bårtaxi. Vi fick nya avtal med kommuner där vi körde skolskjutsar och till och från dagcenter och daglig verksamheter. År 2002 var vi 100 medarbetare. Inte en enda gång hade vi missat en löneutbetalning. Vi hade dessutom sedan början av 1990-talet infört månadslön. Medarbetarna trivs hos Sirius och om medarbetarna trivs så kan vi leverera på ett kvalitativt sätt för kunderna så att de blir nöjda.

År 2005 blev Sirius leverantör av Ambulanssjukvård. År 2006 blev Sirius anordnare inom Personlig Assistans. År 2011 var vi 1300 medarbetare inom Sirius.

Sirius omsatte mycket pengar men det blev ingenting över för nyinvesteringar. Så det var dags att montera ner verksamheter igen.

Nu, år 2016, koncentrerar vi oss på kärnverksamheterna Persontransporter och Personlig Assistans. Personlig Assistans ägs och drivs av tredje generationen Anderson, Viktor och Amanda.

Vi gör det vi tycker om och vi gör det bra. Vi har kul på jobbet och vi trivs. Det går bra. Vi gör det med stolthet, glädje och ett stort hjärta. Sirius är vår familj som vi har levt med genom åren, både i vått och i torrt.

Det tänker vi fortsätta med.

/Nina


 

 Sirius

Sirius Omsorg Holding AB lägger anbud och skriver avtal. Här återfinns beställningscentral, administration och overhead.

Dotterbolaget Sirius Omsorg AB är utförare av våra tjänster inom persontransporter tillsammans med Partners. Alla följer samma krav, ISO-certifieringar och värdegrunden som vi har i Sirius.

För Sirius är det en självklarhet att teckna kollektivavtal och vi tillämpar månadslön för våra tillsvidareanställda.

 

Partner

Vi kallar våra underleverantörer/åkare för Partners. Varje Partner tecknar avtal och följer samma regler och förhållningssätt som Sirius. 

Ca hälften av våra uppdrag utförs av Partners men det syns inte för kunden. Vi ser alla likadana ut och vår ambition är att vi alla har ett bemötande som är kännetecknande för Sirius. 

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se