Liggande persontransport

Alla liggande persontransporter i Stockholms län beställs hos, och utförs av, Sirius Omsorg AB. 

Vem kan beställa liggande persontransport?
Resenärer utan vårdbehov, men som av andra skäl behöver ligga ner under resan, kan använda sig av liggande persontransport samt resenärer som ordinerats syrgas, max 5 liter/minut.

Resan ska gå till eller ifrån en landstingsfinansierad vårdgivare, det vill säga en vårdgivare med uppdrag från Stockholms läns landsting. Att resa med Sirius kostar inget för den som reser. Om resenären inte är i behov av liggande persontransport kommer vi att hänvisa till ambulans, taxi eller färdtjänst.

Vad som är rätt fordon vid ett visst tillfälle är inte alltid så lätt att avgöra. Bra stöd och hjälp för att göra rätt bedömning inför beställningen får du i foldern Information om transporttjänster för patienter inom SLL (Utgiven av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen). Se foldern här >>

Behov av syrgas
Liggande persontransporter omfattar från 1 mars även syrgastransporter, upp till 5 liter/minut, för resenärer som av läkare ordinerats syrgas. Patienter som har behov av mer än 5 liter syrgas per minut ska transporteras av ambulans.

Beställning
Allmänheten beställer liggande persontransport via telefon eller fax, se kontaktuppgifter till höger.

Vårdgivare kan även förbeställa transporten vi beställningsformulär, se kontaktuppgift och länk till formulär till höger. Beställning kan göras tidigast en månad i förväg.

Det här behöver vi veta när du beställer

* resenärens namn och personnummer
* önskad tidpunkt för upphämtning
* upphämtningsadress med telefonnummer, eventuell avdelning samt portkod
* om tid ska passas för läkarbesök eller liknande
* medföljande bagage eller utrustning
* namn på eventuell medföljare (max en person)
* avlämningsadress inklusive eventuell avdelning och portkod
* telefonnummer till person som finns på plats vid avlämning
* behov av syrgas

Hämttider
I anslutning till din beställning får du veta vilken tid vi planerar att hämta resenären. Väntetider kan dock förekomma på grund av exempelvis trafikstockning.

Beställning som görs minst 8 timmar före önskad avhämtning är en förbeställd transport. Vårt mål vid förbeställd transport är att väntetiden inte skall överstiga 10 minuter efter överenskommen hämttid.

Beställning som görs inom 8 timmar före önskad avhämtning är en direktbeställd transport. Vårt mål vid direktbeställd transport är att väntetiden inte skall överstiga två timmar efter överenskommen hämttid.

Bra att komma ihåg innan vi hämtar
När bilen kommer ser vi gärna att:

* resenären är färdig för resan - vi har inte möjlighet att vänta på resenär i mer än tio minuter efter ankomst
* resenären har nycklar och annat med sig så att resan kan påbörjas direkt
* någon på mottagaradressen är informerad i de fall resenären ska mötas upp.

Särskilda instruktioner
Om föraren behöver särskilda instruktioner, till exempel möta upp särskild person vid ankomsten, ska den informationen följa med på resan. Den som beställer resan ska då fylla i en särskild blankett och överlämna den till föraren när resenären hämtas.

Se blankett till höger under "Vårdgivare beställer här".Beställning av liggande persontransport

Vid: Resor till eller från en Stockholms läns landstingsfinansierad vårdinrättning.

För: Resenärer som behöver liggande persontransport, eventuellt med omvårdnad, men ej har behov av medicinsk vård under transporten. Samt för resenärer som ordinerats syrgas, max 5 liter/minut.

Läs mer under Liggande persontransport till vänster.

Privatpersoner och vårdgivare beställer via telefon eller fax.
Telefon 08 745 33 05
Fax 08 745 53 70

Vårdgivare med inrättningskod (kombikakod) kan även beställa via detta formulär:

Blankett för särskilda instruktioner

Lathund för liggande persontranport

Är du vårdgivare och vill använda vår nya webbokning för liggande persontransport?
Nu är det möjligt att boka liggande persontransport direkt på internet.
För mer information och intresseanmälan kontakta:
Fredrik BeVÖ Chef Beställningscentralen vid Sirius Omsorgsresor via e-post:
mailto:fredrik.benVo@siriusomsorg.se

Synpunkter

Har du synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08 745 33 09 eller via epost info.liggande@siriusomsorg.se
Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se