Omsorgsresor

OMSORGSRESOR/RULLSTOLSBUSSAR
Omsorgsresor innebär att vi kör människor med fysiska eller psykiska handikapp till och från deras dagcenter eller dagligverksamhet. Transporterna beställs av de kommuner som har avtal med Sirius Humanum.
Telefon Kundtjänst: 08 745 33 00
Epost info@siriusomsorg.se

SKOLSKJUTS
Skolskjutsar innebär att vi kör barn med fysiska eller psykiska funktionshinder till och från deras skolor. Transporterna beställs av de kommuner som har avtal med Sirius Humanum.
Telefon Kundtjänst: 08 745 33 00
Epost info@siriusomsorg.seAvvikelseblakett

Använd denna blankett för att informera oss om händelser i samband med våra tjänster:

Blanketten

I fylld blankett skickas via e-post till:
info@siriusomsorg.se Beställning av liggande persontransport

Vid: Resor till eller från en Stockholms läns landstingsfinansierad vårdinrättning.

För: Resenärer som behöver liggande persontransport, eventuellt med omvårdnad, men ej har behov av medicinsk vård under transporten. Samt för resenärer som ordinerats syrgas, max 5 liter/minut.

Läs mer under Liggande persontransport till vänster.

Privatpersoner och vårdgivare beställer via telefon eller fax.
Telefon 08 745 33 05
Fax 08 745 53 70

Vårdgivare med inrättningskod (kombikakod) kan även beställa via detta formulär:

Beställningsformulär

Blankett för särskilda instruktioner

Lathund för liggande persontranport

Är du vårdgivare och vill använda vår nya webbokning för liggande persontransport?
Nu är det möjligt att boka liggande persontransport direkt på internet.
För mer information och intresseanmälan kontakta:
Fredrik BeVÖ Chef Beställningscentralen vid Sirius Omsorgsresor via e-post:
fredrik.beVo@siriusomsorg.se

Synpunkter

Har du synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 08 745 33 09 eller via epost info.liggande@siriusomsorg.se
Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se