Huvudkontor

Sirius Omsorg Holding AB och Sirius Omsorg AB
E-post info@siriusomsorg.se 

Kvastvägen 4
128 62 Sköndal

Telefon 08 745 33 03
Fax 08 745 53 70Kontaktpersoner huvudkontor

Koncernchef
Nina Anderson
E-post nina.anderson@siriusomsorg.se
Telefon 08 745 33 32

Redovisningschef
Helena Carlsson
E-post helena.carlsson@siriusomsorg.se
Telefon 08 745 33 34

Verksamhetsutvecklare Omsorgsresor
Marie Koglin
E-post marie.koglin@siriusomsorg.se
Telefon 08 745 33 14Kontakt verksamhetsområden

För kontaktuppgifter, klicka på respektive länk.

Omsorgsresor

Liggande persontransport

Rullstolstaxi, färdjänst och sjukresorBeställningscentralen

OMSORGSRESOR
Beställningarna inom Omsorgsresor görs av kommuner och ligger sedan fasta och schemalagda. 

När du som är kund vill ändra din beställning eller har glömt tillhörigheter i våra fordon är du välkommen att kontakta oss. 

Telefon 08 745 33 00
Epost info@siriusomsorg.se.
Fax 08 745 53 70

LIGGANDE PERSONTRANSPORT

Omfattar resor till eller ifrån en lansdtingsfinansierad vårdinrättning.       

Gäller resenärer som behöver liggande transport, eventuellt med omvårdnad, men som inte har behov av medicinsk vård under transporten. Undantag är resenärer som ordinerats syrgas, max 5 liter/minut, en tjänst som vi har delegering på och utbildning för.  
Läs mer här

Telefon 08 745 33 05
Fax 08 745 53 70

Landstingsfinansierad vårdgivare kan beställa liggande persontransport via beställningsformuläret här


  

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se