Berättelser

Har du något att berätta?

Varje dag utspelar sig små historier i möten mellan oss på Sirius och våra kunder, precis som i de berättelser du kan läsa här.

Har du något att berätta om ett möte med Sirius? Skriv till oss. Vad hände? Vilket bemötande fick du? Vad var bra? Blev du överraskad?

Varje månad väljer vi på Sirius ut en historia från vår vardag som publiceras på vår hemsida. Författaren belönas med två biobiljetter.

Skicka din historia till Sirius på nedanstående mail adress:

 

e-post berättelser

Sirius på Skansen 2007
Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se