Sirius Omsorg

Välkommen till Sirius Omsorg

Sirius Omsorg erbjuder turbundna resor och skolskjutsar som vi med ett gemensamt namn kallar omsorgsresor. Det kan också kallas persontransporter viket det ofta gör när kommunerna handlar upp dessa avtal.

Vi har också avtal med landstinget och kör rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

 

Taxi Stockholm har förvärvat Sirius Omsorgsresor. Läs mer här.


 

                                                                                                                                                                                                                  

Förare till omsorgsresor

Läs mer här

Rullstolstaxi och sjukresor

Omsorg söker personal 

Sirius Omsorg har även rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

Telefonnummer

08 745 33 01

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se