Sirius Omsorg

Välkommen till Sirius Omsorg

Sirius Omsorg erbjuder turbundna resor och skolskjutsar som vi med ett gemensamt namn kallar omsorgsresor. Det kan också kallas persontransporter viket det ofta gör när kommunerna handlar upp dessa avtal.

Vi har också avtal med landstinget och kör liggande persontransporter samt rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

Taxi Stockholm har förvärvat Sirius Omsorgsresor. Läs mer här.

Webbokning för sjukhusens personal

Beställ här >>
Vi har för närvarande tekniska problem med webbookern.

För er som inte redan har webbookern
För mer information och utbildning maila it@siriusomsorg.se

 

Liggande puff med ram NY                                                                                                                                                                                                                            

Förare till omsorgsresor

Läs mer här

Rullstolstaxi och sjukresor

Omsorg söker personal 

Sirius Omsorg har även rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

Telefonnummer

08 745 33 01

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se