Sirius Omsorg

Välkommen till Sirius Omsorg

Från och med lördagen den 15e september 09:00 byter tjänsten Liggande persontransport namn till Liggande sjuktransport och beställningsmottagning och dirigering övergår till SOS alarm.  

För beställning av Liggande sjuktransport kontakta vårdtransportbeställningen på 08-454 21 00 eller gör din beställning på webben via följande länk https://sllambulanstransport.extranet.sosalarm.se

 

Sirius Omsorg erbjuder turbundna resor och skolskjutsar som vi med ett gemensamt namn kallar omsorgsresor. Det kan också kallas persontransporter viket det ofta gör när kommunerna handlar upp dessa avtal.

Vi har också avtal med landstinget och kör liggande persontransporter samt rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

Taxi Stockholm har förvärvat Sirius Omsorgsresor. Läs mer här.

Webbokning för sjukhusens personal

Beställ här >>

 

Just nu söker vi förare till våra nya fina bussar Läs mer här

                                                                                                                                                                                                                              

Förare till omsorgsresor

Läs mer här

Rullstolstaxi och sjukresor

Omsorg söker personal 

Sirius Omsorg har även rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

Telefonnummer

08 745 33 01

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se