Sirius Omsorg

Förstasidan - Omsorg

Omsorgsresor och rullstolstaxi »


Sirius

Sirius Omsorg Holding AB lägger anbud och skriver avtal. Här återfinns beställningscentral, administration och overhead.

Dotterbolaget Sirius Omsorg AB är utförare av våra tjänster inom persontransporter tillsammans med Partners. Alla följer samma krav, ISO-certifieringar och värdegrunden som vi har i Sirius.Välkommen till Sirius Omsorg

Sirius Omsorg erbjuder turbundna resor och skolskjutsar som vi med ett gemensamt namn kallar omsorgsresor. Det kan också kallas persontransporter viket det ofta gör när kommunerna handlar upp dessa avtal.

Vi har också avtal med landstinget och kör rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

 

Taxi Stockholm har förvärvat Sirius Omsorgsresor.

Efter flera års samarbete mellan Taxi Stockholm och Sirius har Taxi Stockholm-koncernen förvärvat Sirius Omsorg Holding och Sirius Omsorg. Bolagen har i några års tid haft ett samarbete där Taxi Stockholm fungerat som underleverantör till Sirius när det gäller offentligt upphandlade persontransporter i Stockholm

Läs mer här.


 

                                                                                                                                                                                                                  

Förare till omsorgsresor

Läs mer här

Rullstolstaxi och sjukresor

Omsorg söker personal 

Sirius Omsorg har även rullstolstaxi; färdtjänst och sjukresor.

Telefonnummer

08 745 33 01

Sirius Omsorg Holding AB. Kvastvägen 4, 128 62 Sköndal. Telefon 08-745 33 03. Fax 08-745 53 70. info@siriusomsorg.se